Χειρουργική Κηλών

Γενικά για τις Κήλες

Κήλη ονομάζουμε κάθε πρόπτωση ενδοκοιλιακού σπλάχνου, ή μέρος αυτού μέσω ενός φυσιολογικού ή παθολογικού στομίου του κοιλιακού τοιχώματος.

Ο ασθενής αρχικά βλέπει μία διόγκωση που προβάλει από το κοιλιακό τοίχωμα, η οποία στα πρώιμα στάδια συνήθως ανατάσσεται και εξαφανίζεται αυτόματα στην ύπτια θέση.

Επίσης μπορεί να συνυπάρχει και ένα αίσθημα «καψίματος» ή βάρους, κυρίως μετά από αρκετή ορθοστασία ή κούραση.