Χειρουργική Laser

Αιμορροϊδεκτομή με Laser

Η χρήση LASER στην χειρουργική, βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην χειρουργική της ορθοπρωκτικής χώρας. Η αιμορροϊδοπάθεια είναι μία από τις παθήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το LASER με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να αφαιρέσουμε τις αιμορροϊδες ή να κάνουμε αιμορροϊδοπηξία, να θρομβώσουμε δηλαδή τις αιμορροιδικές φλέβες, κάνοντας τους αιμορροϊδικούς όζους να ατροφήσουν.

Γενικά για τις Αιμορροϊδες

Η αιμοροϊδοπάθεια είναι μία από τις συχνότερες καταστάσεις που εμφανίζεται στον πληθυσμό των δυτικών κοινωνιών. 50% των ανδρών και γυναικών υπολογίζεται ότι θα εμφανίσουν αιμοροϊδοπάθεια σε κάποια περίοδο της ζωής τους. Από αυτές τις περιπτώσεις περίπου 10-20% θα απαιτήσει χειρουργική επέμβαση.