Ογκολογική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Κολεκτομή

Η πραγματική επανάσταση στον τομέα της χειρουργικής του παχέος εντέρου  καιο του ορθού , ήρθε τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο του ειδικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού , πράγμα που έκανε εφικτό οι επεμβάσεις αυτές να μπορούν να γίνουν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές όπως η λαπαροσκοπική μέθοδος.

Σελίδες