Έναρξη συνεργασίας του Δρ Παναγιώτη Γλεντή με το Νοσοκομείο ΡΕΑ

Εδώ και λίγες μέρες, έχει ξεκινήσει η συνεργασία του χειρουργού Δρ Παναγιώτη Γλεντή με το υπερσύγχρονο νοσηλευτήριο ΡΕΑ. Το Νοσοκομείο, εκτός από υπερσύγχρονο μαιευτήριο, επεκτείνεται και γίνεται ένα από τα πιο σύγχρονα Γενικά Νοσοκομεία της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχοντας αποκτήσει πλήρεις πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης ( TEMOS, ISO 9001, ISO 14001 , HACCP κατά ISO 22001).

Το Νοσοκομείο αναπτύσσεται δυναμικά, έχοντας συνάψει σύμβαση με τον Δημόσιο Ασφαλιστικό Οργανισμό ΕΟΠΥΥ, αλλά και με τις περισσότερες και μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδος, ενώ επεκτέινεται με γοργούς ρυθμούς και στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού.

Ο Δρ Γλεντής μαζί με την χειρουργική του ομάδα θα εκτελεί επεμβάσεις Γενικής, Λαπαροσκοπικής & Ογκολογικής Χειρουργικής στους ασθενείς του Νοσηλευτηρίου, ενώ προβλέπεται και περαιτέρω ανάπτυξη μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα της Ρομποτικής Χειρουργικής.