Συμβάσεις με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τράπεζες κ.α. Οργανισμούς

Ο ειδικός χειρουργός Παναγιώτης Κ. Γλεντής είναι συμβεβλημένος με πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και άλλους οργανισμούς.

Για να κλείσετε ραντεβού στο ιατρείο του μέσω της Ασφαλιστικής σας εταιρίας, επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της γραμματείας 210-7779180 και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα.

Κατά την επικοινωνίας σας μαζί μας, θα πρεπει να έχετε τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή την κάρτα υγείας που διαθέτετε ώστε να καλυφθείτε οικονομικά από την Ασφαλιστική σας ή τον οργανισμό υγείας με τον οποίο συμβάλλεσθε. 

Οι εταιρίες τις οποίες εξυπηρετούμε είναι οι εξής: