Τελευταία Άρθρα

Εκκολπώματα Οισοφάγου

Τα εκκολπώματα του οισοφάγου  είναι προβολές του τοιχώματος του οισοφάγου προς τους γύρω ιστούς  τα οποία συμβαίνουν σε σημεία εξασθένησης του τοιχώματος του οισοφάγου και διακρίνονται σε αληθή, ψευδή και ενδοτοιχωματικά.

Σελίδες