Λαπαροσκοπική

Χειρουργική 

Η λαπαροσκοπική χειρουργική, η οποία ονομάζεται και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, είναι μία χειρουργική τεχνική στην οποία οι επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα γίνονται μέσα από μικρές τομές, σε αντίθεση με τις μεγάλες τομές που χρειάζονται στην παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή που υποβάλλεται σε λαπαροσκοπική χειρουργική σε σχέση με μία ανοιχτή μέθοδο. Υπάρχει μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος λόγω των μικρών τομών, μικρότερο ποσοστό αιμορραγίας, και μικρότερος χρόνος ανάρρωσης.

Το βασικό εργαλείο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι το λαπαροσκόπιο. Με αυτό, μέσω οπτικών ινών μεταφέρουμε την εικόνα από το εσωτερικό της κοιλιάς σε μία οθόνη που βρίσκεται μπροστά στον χειρουργό. Η κοιλιά γεμίζει με ένα αδρανές αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) διευκολύνοντας έτσι την όραση του χειρουργού στα διάφορα όργανα μέσω του λαπαροσκοπίου αλλά και τη διενέργεια χειρισμών με τα λαπαροσκοπικά εργαλεία.

Χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται με λαπαροσκοπική μέθοδο 

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Λαπαροσκοπική διόρθωση κήλης

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχυσαρκίας

Λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen κ.α.

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική οι τομές που χρειάζονται είναι από μισό μέχρι ένα εκατοστό και η μετεγχειρητική πορεία και ανάνηψη του ασθενούς είναι πάρα πολύ σύντομη. Ο ασθενής συνήθως βγαίνει από το νοσοκομείο την ίδια ή την επόμενη μέρα.

Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις

... Άλλοι Τομείς Εξειδίκευσης

Ογκολογική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Χειρουργική Παχυσαρκίας
Show More
Παναγιώτης Κ. Γλεντής M.D, PhD

Ειδικός Χειρουργός

Ιατρεία

Ελλάδα

Φωκίδος 14  

11526 Αμπελόκηποι, Αθήνα

pglentis@surgeon.gr

secretary@surgeon.gr

Τηλ. Κέντρο: +30 2107779180

Fax: 2107779109

Κύπρος

Φώτη Πίττα 29  

5390 Σωτήρα Αμμοχώστου

pglentis@surgeon.gr

secretary@surgeon.gr

Τηλ. Κέντρο: +357 99 138153

© 2020 by Panagiotis K. Glentis MD, PhD