Επικοινωνία

Χειρουργικά Ιατρεία

Ελλάδα

Tel: +30 210 7779180

Fax: +30 210 7779109

Φωκίδος 14,

Αθήνα 11526, Αμπελόκηποι

Ώρες Λειτουργίας

Κατόπιν Ραντεβού

Κύπρος

Tel: +357 99 138153

Φώτη Πίττα 29

Σωτήρα Αμμοχώστου 5390

Ώρες Λειτουργίας

Κατόπιν Ραντεβού

Ασφαλιστική Κάλυψη

Στην Ελλάδα ο ιατρός συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία & τις ιδιωτικές ασφάλειες

Στην Κύπρο ο ιατρός είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε

για να ενημερωθείτε για τις οικονομικές σας καλύψεις

Επικοινωνήστε μαζί μας
Παναγιώτης Κ. Γλεντής M.D, PhD

Ειδικός Χειρουργός

Ιατρεία

Ελλάδα

Φωκίδος 14  

11526 Αμπελόκηποι, Αθήνα

pglentis@surgeon.gr

secretary@surgeon.gr

Τηλ. Κέντρο: +30 2107779180

Fax: 2107779109

Κύπρος

Φώτη Πίττα 29  

5390 Σωτήρα Αμμοχώστου

pglentis@surgeon.gr

secretary@surgeon.gr

Τηλ. Κέντρο: +357 99 138153

© 2020 by Panagiotis K. Glentis MD, PhD