top of page
Doctor's Desk

Δήλωση Απορρήτου & Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

  • «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

  • «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

  • «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

Ο διαχειριστής (εφ εξής «ο Διαχειριστής») της παρούσης ιστοσελίδας www.surgeon.gr (εφ εξής «η Ιστοσελίδα») εγγυάται για τη διαφύλαξη του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που ανταλάσσονται σε όλες τις συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται με τον κάθε χρήστη (εφ εξής «Χρήστης») της ιστοσελίδας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που η Ιστοσελίδα διαθέτει.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την ακόλουθη πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας, για να καταλάβετε καλύτερα πώς πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάζει κατά περιόδους και γι΄ αυτό είναι σκόπιμο να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα. Αυτή η ανακοίνωση παρουσιάζει τις μεθόδους προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν για την Αθήνα, Ελλάδα.

Η παρούσα ανακοίνωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα.

Συλλογή Πληροφοριών, Χρήση και Ανταλλαγή Δεδομένων

Είμαστε οι μοναδικοί κάτοχοι των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που εσείς μας δίνετε οικειοθελώς μέσω της ιστοσελίδας μας (web site), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλης άμεσης ή ηλεκτρονικής επαφής που μπορούμε να έχουμε μαζί σας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να πουλήσουμε ή ενοικιάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε για να σας απαντήσουμε, σχετικά με τους λόγους που ήρθατε σε επαφή μαζί μας. Δεν πρόκειται να μοιραστούμε καμία πληροφορία σας με οποιονδήποτε τρίτο εκτός του Κέντρου μας. Εάν και εφόσον δε μας το απαγορεύσετε, μπορεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας στο μέλλον μέσω email, για να σας δώσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Επίσης, σας δίνονται επιλογές όσον αφορά τα διαδικτυακά cookies. Αλλάζοντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε όλα τα cookies, να ενημερώνεστε όταν ένα cookie έχει οριστεί, ή να απορρίψετε όλα τα cookies.

Η Πρόσβαση και ο Έλεγχος των Πληροφοριών/Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε τη διακοπή της επαφής μαζί μας, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε οποτεδήποτε, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε της τηλεφωνικής γραμμής, που δίνεται  στην Ιστοσελίδα μας.

Εξετάστε ποια δεδομένα διαθέτουμε για εσάς, εάν υπάρχουν.

Αλλάξτε/διορθώστε οποιαδήποτε δεδομένα διαθέτουμε για εσάς.

Επιλέξτε να διαγράψουμε οποιοδήποτε δεδομένο διαθέτουμε για εσάς.

Εκφράστε οποιοδήποτε προβληματισμό που μπορεί να έχετε για τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε τις μέγιστες προφυλάξεις, για να προστατέψουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε. Όταν υποβάλλετε πληροφορίες ευαίσθητου περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας, αυτές οι πληροφορίες προστατεύονται, είτε είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο είτε όχι.

Μόνο οι εργαζόμενοί μας, που χρειάζονται πληροφορίες για να ασκήσουν μια συγκεκριμένη εργασία, έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία. Οι υπολογιστές και οι διακομιστές, στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα, φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, με την απαιτούμενη ταχύτητα.

- Για την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή/ και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πλοήγησης ή/ και χρήσης της Ιστοσελίδας.

- Για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την γλώσσα που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης), έτσι ώστε να αποφύγετε να πληκτρολογήσετε ξανά ορισμένα δεδομένα.

- Για τη βελτίωση της απόδοσης ή/ και ασφάλειας της Ιστοσελίδας.

- Για την παροχή περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

- Για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο περιηγείστε ή/ και χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

- Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρίες.

- Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας είναι “persistent cookies” και “session cookies”. Επίσης, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στην Ιστοσελίδα, όπως “social media buttons”, τοποθετούν δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τον έλεγχο των οποίων δεν έχει ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας.

Τα session cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης “browser”. Τα persistent cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας μέχρι να τα σβήσετε, ή μέχρι να λήξει το προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.allaboutcookies.org/ 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης “internet tags”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διαβεβαιώνει ότι, μέσω των “internet tags” και των cookies, ΔΕΝ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων;

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όποτε οικειοθελώς αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες - όσο είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, για παράδειγμα σε πίνακες μηνυμάτων, μέσω email, ή σε ιστοσελίδες συνομιλιών -, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Έτσι, εάν δημοσιεύσετε προσωπικά δεδομένα, όσο είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, τα οποία είναι προσβάσιμα στο κοινό, υπάρχει περίπτωση να λάβετε ανεπιθύμητα μηνύματα από τρίτους.

Αυτό σημαίνει ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και/ή οποιαδήποτε στοιχεία λογαριασμών. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι, όποτε είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Επιπλέον  Πληροφορίες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

bottom of page