Αιμορροϊδες – Ενδοσκοπική Θεραπεία – Μέθοδος Longo

Γράφει ο Ιατρός Παναγιώτης Γλεντής

Ειδικός Λαπαροενδοσκόπος Χειρουργός

Διευθυντής Χειρουργικής

Ιατρικό Αθηνών & Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βιοκλινική Αθηνών & Θεσσαλονίκης


Βιογραφικό Ιατρού


Η αιμορροϊδοπάθεια, είναι σήμερα μια από τις πιο συχνές αλλά και από τις πιο ενοχλητικές παθήσεις που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.


Η ενδοσκοπική αιμορροϊδεκτομή