Καρκίνος Θυρεοειδούς – Σύγχρονες Μέθοδοι Αντιμετώπισης

Γράφει ο Ιατρός Παναγιώτης Γλεντής

Ειδικός Λαπαροενδοσκόπος Χειρουργός

Διευθυντής Χειρουργικής

Ιατρικό Αθηνών & Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βιοκλινική Αθηνών & Θεσσαλονίκης


Βιογραφικό Ιατρού