Κήλες - Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Αντιμετώπιση

Updated: Sep 15, 2020

Γράφει ο Ιατρός Παναγιώτης Γλεντής

Ειδικός Λαπαροενδοσκόπος Χειρουργός

Διευθυντής Χειρουργικής

Ιατρικό Αθηνών & Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Βιοκλινική Αθηνών & Θεσσαλονίκης


Βιογραφικό Ιατρού


Τί ονομάζουμε κήλη;


Κήλη ονομάζουμε ένα φυσιολογικό ή παθολογικού «άνοιγμα» του μυϊκού τοιχώματος στην περιοχή της κο